Terapia Lustrzana

Terapia Lustrzana

Terapia lustrzana i trening mentalny

- Alternatywne możliwości leczenia bólu przewlekłego –Leczenie zespołów bólu przewlekłego jak np. kompleksowego regionalnego zespołu bólowego (CRPS), bóli fantomowych, lub innych neuropatycznych zespołów bólowych stanowi ciągłe wyzwanie dla terapeutów i lekarzy. Wiele z tych obrazów chorobowych jest zazwyczaj bardzo trudna do leczenia lub częściowo w ogóle niemożliwa za pomocą tradycyjnych metod. Wiedza uzyskana w ciągu ostatnich lat z dziedziny neuropsychologii i badań nad mózgiem umożliwiły rozwój nowych metod kognitywnych w terapii tych zespołów bólowych.

Do tych nowych strategii leczenia zaliczają się min.: terapia lustrzana, trening lateralny(zdolność rozpoznawania różnych pozycji wzgl. ruchów kończyn), jak i trening mentalny ruchów. W aktualnych badaniach naukowych wykazano, że te kognitywne metody terapii mają pozytywny wpływ na symptomy pacjentów z bólami fantomowymi i CRPS.

Ponadto zdaje się również, że mogą to być możliwe opcje leczenia w przypadku innych centralnych zespołów bólowych. Na wykładzie zostaną przedstawione zarówno najnowsza wiedza naukowa z zakresu badań podstawowych i badań nad terapią, jak i kliniczne możliwości zastosowania tych metod terapeutycznych. Dodatkowo terapia lustrzana znajduje zastosowanie w terapii pacjentów neurologicznych z takimi zaburzeniami jak: zaniedbywanie połowicze, zaburzenie czucia głębokiego i wiele innych.

 

KLIKNIJ ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ